logo gastouderbureau de hondsrug

EHBO aan kinderen


Een geldig diploma EHBO-aan kinderen is een voorwaarde om gastouder te kunnen zijn.

Inhoud van de cursus
Eerste Hulp aan kinderen vraagt in bepaalde gevallen extra kennis. Sommige handelingen zijn ook anders dan bij een volwassene. Met een certificaat Eerste Hulp aan kinderen weet u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen. Ook krijgt u inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen (0-1 jaar) en kinderen (1-puberteit) bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.

Het certificaat kan behaald worden zonder enige voorkennis van Eerste Hulp. Heeft men een geldig diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis al in hun bezit, dan krijgt men een vermelding op het diploma dat zij dit certificaat behaald hebben.

Onderwerpen
In de cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsstadia van zuigelingen en kinderen, hun omgeving en welke maatregelen u kunt nemen om de veiligheid te vergroten. Ook komen een aantal kinderziekten aan bod en hoe u dan kunt handelen. Tijdens de cursus leert u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen, bij bijvoorbeeld: • een bloeding • shock • kneuzing en verstuiking • botbreuk • tandletsel • oververhitting • koortsstuipen • brandwond.

Tarieven
Wij bieden deze cursus aan voor een zeer laag tarief.
Volledige cursus van twee avonden: € 115,00
Herhalingscursus van één avond: € 75,00Eventuele kortingen na behalen diploma of verlenging:

Controleer uw vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar.

Veel zorgverzekeraars vergoeden de EHBO-cursus. Een aantal verzekeraars vergoeden zelfs 100% van de cursus. Het is dus de moeite waard om uw vergoedingenoverzicht er even bij te pakken. Veelal is de EHBO-cursus terug te vinden onder “preventieve cursussen”.

Volledige cursus:

   

U meldt een vraaggezin aan dat via GOB De Hondsrug bemiddeld gaat worden en de opvang wordt na de proefperiode gecontinueerd.

 

100% van de eigen bijdrage na declaratie zorgverzekeraar*

     

*Om voor de korting in aanmerking te komen dient een kopie van de zorgpolis te worden ingestuurd naar GOB De Hondsrug.

   

Betalingsgegevens
U krijgt een factuur per mail toegezonden. De factuur dient vooraf volledig te worden overgemaakt. De kortingen die wij verstekken worden naderhand teruggestort.

Locatie
Sociaal Cultureel Centrum 't Schienvatoranje kruis
Heidebloemstraat 4
7887 EB  Erica
tel. 0591-301437
(indien dit wijzigt verneemt u dit tijdig van ons per e-mail)

Tijdstip
18:30 - 22:00 uur

Afmelding
Eventuele afmelding dient uiterlijk één week voor de eerste les per mail aan het gastouderbureau kenbaar gemaakt te worden. Voor te late afmelding zijn wij helaas genoodzaakt om kosten à € 75,00 aan u door te berekenen.

Aanmeldformulier

 
Voor welke cursus wilt u zich opgeven? *  
 
Geslacht *  
 
Ik ben reeds ingeschreven als gastouder *  
 
 
Wilt u zich samen met een nieuw vraaggezin bij ons aanmelden? *